JN Dobava raznega nemedicinskega materiala

10. 12. 2020 ob 15:35

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007683/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 7. 1. 2021 ob 8:00 uri, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 28. 12. 2020 do 8.00 ure.