JN Dobava sterilnih varilcev s potrošnim materialom in vzdrževanjem

05. 03. 2021 ob 08:16

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001251/2021-B01 in

na TED portalu pod številko objave 2021/S 045-110509.

Rok za oddajo ponudb je 12. 4. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

1. 4. 2021 do 8:00 ure.