JN Dobava ultrazvočnega aparata

29. 05. 2020 ob 03:27

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003397/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb 19. 6. 2020 do 14:00  ure, odpiranje ob 14:01 uri.

Rok za postavljanje vprašanj je 11. 6. 2020 do 8:00 ure.