JN Dobava ultrazvočnega aparata za PUC

Oobjava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN008154/2019-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 16. 12. 2019 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

5.12.2019 do 14:00 ure.