JN Dobava UZ aparata - AER

29. 10. 2020 ob 09:52

Objava je na Portalu JN pod številko objave JN006738/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 23. 11. 2020 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 16. 11. 2020 do 7:00 ure.