JN Elektroinštalacijska dela v SBC za obdobje treh let

12. 03. 2021 ob 08:51

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001424/2021-B01 in na TED portalu pod številko objave 2021/S 050-125092.

Rok za oddajo ponudb je 20. 4. 2021 do 8:00 ure, odpiranje ponudb istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 12. 4. 2021 do 8:00 ure.