JN Izdelava in montaža napisnih tabel za usmerjanje in označevanje v SBC za 2 leti

19. 06. 2020 ob 08:53

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003921/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 6. 7. 2020 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 29. 6. 2020 do 8:00 ure.