JN Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri energetski prenovi stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

Objava na Portalu JN pod številko objave JN000636/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 2020 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:00 uri.

Ponudniki lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 7. 2. 2020 do 15:00 ure.