JN Izvajanje storitev varstva pred ionizirajočimi sevanji v SBC (za obdobje treh let)

Objava na Portalu javnih naročil pod številko JN004758/2019-B01 in na TED pod številko 2019/S 129-316669.

Rok za sprejem ponudb je 16. 8. 2019 do 10:00 ure, odpiranje ponudb bo 16. 8. 2019 ob 10:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 2. 8. 2019 do 8:00 ure.