JN Izvedba prve etape nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje

Objava na Portalu javnih naročil JN000693/2019-B01 (7. 2. 2019) in TED portalu  2019/S 028-061397 (9. 2. 2019).

Rok za postavljanje vprašanj: 4. 6. 2019 do 12:00 ure,

Rok za oddajo ponudb: 12. 6. 2019 do 15:00 ure in odpiranje ponudb: 12. 6. 2019 ob 15:30 uri.