JN Izvedba prve etape nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje

Objava na Portalu javnih naročil JN000693/2019-B01 (7. 2. 2019) in TED portalu  2019/S 028-061397 (9. 2. 2019).

Rok za sprejemanje vprašanj je 29. 3. 2019 do 9:00 ure,

rok za oddajo ponudb je 11. 4. 2019 do 9:00 ure, ponudbe se bodo odprle 11. 4. 2019 ob 9:15 uri.