JN Ključavničarske in kovinostrugarske storitve za obdobje treh let

19. 03. 2021 ob 08:24

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001615/2021-B01 in na TED PORTALU pod številko

objave 2021/S 055-137734.

Rok za oddajo ponudb je 19. 4. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 9. 4. 2021 do 14:00 ure.