JN Medicinski obposteljni računalniki OIIM za delo z GE

Objava na Portalu javnih  naročil, in sicer pod številko objave JN008411/2019-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 24. 12. 2019 do 13:00 ure, odpiranje istega dne ob 13:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 16. 12. 2019 do 7:00 ure.