JN Nabava prenosnega RTG aparata

04. 11. 2020 ob 08:37

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006870/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 13. 11. 2020 do 8:00 ure, odpiranje ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 9. 11. 2020 do 14:00 ure.