JN Najem dveh avtomobilov

11. 11. 2020 ob 14:48

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007029/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 23. 11. 2020 do 8:00 ure, odpiranje ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 16. 11. 2020 do 14:00 ure.