JN Najem dveh avtomobilov za obdobje 5 let

01. 02. 2021 ob 15:17

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000510/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 15. 2. 2021 do 13:00 ure, odpiranje istega dne ob 13:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 9. 2. 2021 do 7:00 ure.