JN Najem programske opreme Microsoft Office za tri leta

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN000760/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudbe je 28. 2. 2020 do 12:00 ure, odpiranje istega dne ob 12:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

20. 2. 2020 do 7:00 ure.