JN Obnova streh na stavbah ginekološkega oddelka in pomožnih objektov tehničnih služb v SBC

09. 06. 2021 ob 12:07

 Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN003837/2021-W01.

Rok za oddajo ponudbe je 12. 7. 2021 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 2. 7. 2021 do 14:00 ure.