JN Organiziranje nakupa letalskih kart in hotelskih storitev (za obdobje treh let)

Objavljeno na Portalu javnih naročil,  pod številko

objave JN007604/2018-B01, TED portal 2018/S 211-482600.

Rok za oddajo ponudb je 14. 12. 2018 do 9:00 ure, odpiranje ob 9:15 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do 3. 12. 2018 do 9:00 ure.