JN Požarna ureditev stopnišč v osrednji stavbi

Objava na Portalu javnih naročil. Številka objave JN005336/2019-W01.

Rok za oddajo ponudb je 16. 8. 2019 do 14:30 ure, odpiranje istega dne ob 14:35 uri.

Ponudniki lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 5. 8. 2019 do 9:00 ure.