JN Prenova antivirusne »endpoint« zaščite

19. 02. 2021 ob 10:43

Objava je na Portalu JN pod številko objave JN000937/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 1. 3. 2021 do 8:00 ure, odpiranje ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 25. 2. 2021 do 8:00 ure.