JN Prevzem kuhinjskih odpadkov v SBC za obdobje dveh (2) let

14. 04. 2021 ob 10:39

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002269/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 4. 5. 2021 do 8.00 ure, odpiranje istega dne ob 8.01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

23. 4. 2021 do 12.00 ure.