JN Prevzem odpadnega materiala v SBC za obdobje štirih let

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN000238/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 2020 do 15:30, odpiranje istega dne ob 15:31 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 4. 2. 2020 do 7:00 ure.