JN Prevzem odpadnih kemikalij v SBC za obdobje enega (1) leta

12. 03. 2020 ob 07:26

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN001617/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 3. 4. 2020 do 14:00 ure, odpiranje istega dne ob 14:01 uri.

Ponudniki lahko preko Portala javnih naročil posredujejo vprašanja do vključno 26. 3. 2020

do 8:00 ure.