JN Prevzem odpadnih kemikalij v SBC za obdobje treh (3) let

24. 05. 2021 ob 13:37

Objavljeno na Portalu JN pod objavo št. JN003351/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 21. 6. 2021 do 8:00 ure, odpiranje istega dne ob 8:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 11. 6. 2021 do 10:00 ure.