JN Razširitev sistema za prepoznavo govora z dodatnimi licencami

Objava na Portalu JN pod številko JN008516/2018-W01 (12. 12. 2018).

 

Rok oddaje ponudb je 20. 12. 2018 ob 9.00 uri, odpiranje ponudb 20. 12. 2018 ob 9:05 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala JN do vključno 17. 12. 2018 do 8:00 ure.