JN Ureditev prostora za ginekološki dispanzer v Splošni bolnišnici Celje

Objava na portalu javnih naročil pod oznako JN000798/2019-W01.

Rok za oddajo ponudb je 14. 03. 2019 do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb je 14. 03. 2019 ob 12.15 uri.

Rok za postavljanje vprašanj je 25. 02. 2019 do 09.00 ure.