JN Ureditev prostorov bolnišnične lekarne SB Celje

Objava na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN008258/2019-B01 in TED portalu 2019/S 229-561206.

 

Rok za oddajo ponudb je 27. 1. 2020 do 15:00 ure, odpiranje je istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 15. 1. 2020 do 9:00 ure.