JN Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Celje

objavljeno na Portalu JN, in sicer pod številko JN005488/2018-B01.

Rok za oddajo ponudb je 20. 9. 2018 ob 9:00 uri, ponudbe se bodo odprle 20. 9. 2018 ob 9:15 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko portala JN do vključno 7. 9. 2018 do 8:00 ure.