JN Vzpostavitev sistema e-hrambe dokumentov in priprava notranjih pravil

Objava na Portalu javnih naročil pod številko JN004741/2019-W01.

 

Rok za sprejem ponudb je 14. 8. 2019 ob 15:00 uri, odpiranje ponudb 14. 8. 2019 ob 15:15 uri.

Ponudniki lahko vprašanja posredujejo preko Portala JN do vključno 31. 7. 2019 do 8:00 ure.