JN za dobavo mask FFP3

05. 11. 2020 ob 10:55

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006889/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 10. 11. 2020 do 15:00 ure, odpiranje istega dne ob 15:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 9. 11. 2020 do 11:00 ure.