JN Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Celje

Objava na Portalu javnih naročil JN008413/2018-B01, TED portalu 2018/S 236-539443.

 

Rok za sprejemanje vprašanj je 20. 12. 2018 do 9:00 ure.

Rok za oddajo ponudb je 4. 1. 2019 do 9:00 ure, odpiranje ponudb 4.1. 2019 ob 9:15 uri.