JN Zavarovanje pravne zaščite za Splošno bolnišnico Celje za obdobje štirih let

06. 04. 2021 ob 11:11

Objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002062/2021-W01.

Rok za oddajo ponudb je 20. 4. 2021 do 10:00 ure, odpiranje 20. 4. 2021 ob 10:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno 14. 4. 2021 do

10:00 ure.