Nadgradnja DR konzole

27. 11. 2020 ob 09:28

Objavljeno na portalu Javnih naročil pod številko objave JN007423/2020-W01.

Rok za oddajo ponudb je 11. 12. 2020 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do vključno

4. 12. 2020 do 7:00 ure.