Nakup koronarografa in angiografa za Splošno bolnišnico Celje

Objavljeno na Portalu javnih naročil JN010337/2017-B01 (20. 12. 2017) in

na TED portalu  2017/S 245-511642.

 

Rok za oddajo ponudb je 5. 2. 2018 ob 8:30 uri, odpiranje ponudb je

5. 2., 2018 ob 9:30 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil do

vključno 26. 1. 2018 do 9:00 ure.