Povabilo k strokovnemu dialogu

Obveščamo zainteresirane gospodarske subjekte o nameri, da bomo izvedli strokovni dialog z namenom

priprave ustrezne razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je

»Vzpostavitev sistema e-hrambe dokumentov in priprave notranjih pravil« za Splošno bolnišnico Celje.

Več si lahko preberete v Povabilu.