Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu

Vabimo zainteresirane gospodarske subjekte o nameri, da bomo izvedli strokovni dialog z namenom priprave ustrezne razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je "Najemanje nadomestnih reševalnih vozil za NMP Splošne bolnišnice Celje za obdobje enega leta.

Več si lahko preberete v Povabilu.