JN Prevzem odpadkov po klas. št. 18 01 02 – delov teles in organov, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo v SBC za 4 leta

19. 05. 2020 ob 11:39

Objava na Portalu JN, in sicer pod številko JN003084/2020-W01.

 

Rok za oddajo ponudb je 9. 6. 2020 do 9:00 ure, odpiranje istega dne ob 9:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 1. 6. 2020 do 7:00 ure.