Vzdrževanje dvigal v Splošni bolnišnici Celje za obdobje štirih (4) let

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13. 9. 2019, številka objave JN006405/2019-B01 in

TED portalu, številka objave 2019/S 178-433893.

Rok za oddajo ponudb je 22. 10. 2019 do 10:00 ure, ponudbe se bodo odprle istega dne ob 10:01 uri.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja do vključno 7. 10. 2019 do 14:00 ure.