Hišni red

Ker se v bolnišnici zdravijo ljudje z različnimi življenjskimi navadami, željami in potrebami, se moramo drug drugemu prilagoditi, zato vas in vaše svojce prosimo, da upoštevate navodila zdravstvenega osebja.

Čas med 21.00 in 6.00 uro je namenjen počitku, zato mora biti v tem času v bolnišnici mir. Bolniki, ki jim sicer ni potrebno ležanje, morajo biti podnevi v bolniški sobi v času zdravniških vizit, merjenja temparature in opravljanja zdravstvenih posegov. Če boste v bolniški sobi poslušali prenosni radijski sprejemnik, vas prosimo, da naravnate glasnost tako, da ne boste motili bolnikov, ki bi želeli mir in počitek. Prosimo vas, da enako ravnate tudi z GSM aparati (tiho zvonenje, ...)

Čas obiskov in informacij, prinašanje hrane in pijač ter uporaba lastne halje in copat je na posameznem oddelku urejena v skladu z naravo njihovega dela, zato vas prosimo, da upoštevate navodila osebja na oddelku, na katerem se boste zdravili.

Prosimo vas, da odgovorno ravnate s predmeti, ki jih boste uporabljali in so last bolnišnice. Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so bolniki in obiskovalci odškodninsko odgovorni.

V prostorih bolnišnice ni dovoljeno kajenje in uživanje alkoholnih pijač.