Hišni red

Spoštovani pacienti!

Ob sprejemu v Splošno bolnišnico Celje vam želimo, da bi se med nami dobro počutili in čim prej ozdraveli.

Ob sprejemu v bolnišnico s podpisom privolitve potrdite svoje strinjanje z osnovno predlagano diagnostiko in zdravljenjem. Ves čas zdravljenja aktivno soodločate o njegovem poteku. Informacije o postopkih, ki jih  zdravstveno osebje izvaja, dobite v pisnih pojasnilih ali ustno od zdravstvenega osebja na oddelku, skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah.

Svetujemo vam, da v bolnišnico ne prinašate večjih količin denarja in dragocenosti. Če jih ob prihodu vseeno imate, vam svetujemo, da jih za čas bivanja v bolnišnici shranite v trezorju bolnišnice. Za denar in lastnino, ki jo hranite v sobi, odgovarjate sami. Za oddano obleko in prtljago prejmete potrdilo. Skrbno ga morate hraniti do odhoda.

Čas med 22.00 in 6.00 uro zjutraj je namenjen počitku, zato mora biti takrat v bolnišnici mir. V tem času zapuščanje oddelka ni dovoljeno. Pacienti, ki jim sicer ni treba ležati, morajo biti podnevi v bolniški sobi v času zdravniških vizit, opravljanja zdravstvenih posegov in obrokov hrane. O vsakem odhodu z oddelka morajo pacienti obvestiti oddelčno medicinsko sestro. Če boste v bolniški sobi poslušali prenosni radijski sprejemnik, vas prosimo, da naravnate glasnost tako, da ne boste motili tistih pacientov, ki bi želeli mir in počitek. Prosimo vas, da enako ravnate tudi z GSM aparati (tiho zvonenje, ...)

Prosimo vas, da v času bivanja v bolnišnici jemljete samo zdravila, ki vam jih je predpisal vaš sobni zdravnik. Če po navodilu izbranega splošnega zdravnika redno uživate določena zdravila, s tem seznanite svojega sobnega zdravnika. 

Prosimo vas, da odgovorno ravnate s predmeti, ki jih uporabljate in so last bolnišnice. Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno skodo, so pacienti in obiskovalci odškodninsko odgovorni.

Čas obiskov in informacij, prinašanje hrane in pijač ter uporaba lastne halje in copat, so na posameznem oddelku urejeni v skladu z naravo njihovega dela, zato vas prosimo, da upoštevate navodila, ki ste jih ob sprejemu dobili na oddelku, na katerem se zdravite.

Za reševanje socialne problematike (domska namestitev, podaljšano bolnišnično zdravljenje, neurejeno zdravstveno zavarovanje,...) se obrnite na socialno delavko. Telefonsko številko socialne službe lahko dobite pri oddelčni medicinski sestri.

Pohvale, pobude, pripombe ali pritožbe lahko zabeležite v oddelčno knjigo pohval in pritožb. Če imate pritožbe zoper bolnišnične obravnave ali odnos zdravstvenih delavcev, pa nanje pri svojem sobnem zdravniku, predstojniku oddelka ali glavni medicinski sestri oddelka, na katerem se zdavite, niste dobili, se obrnite na Urad za pritožbe, ki ima sedež v pravni službi. 

Prinašanje svežega cvetja v bolnišnico ni dovoljeno.

V bolnišnici ni dovoljeno kajenje ter uživanje alkoholnih pijač in mamil.

Koristne informacije

  • Do spleta lahko dostopate preko brezžične (WI_FI) povezave hudinja, geslo:sbcgosti.
  • Če nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, naj vam svojci le-tega čim prej uredijo.
  • Poštne pošiljke vam bomo prinašali v bolniško sobo.
  • V glavni avli bolnišnice je bankomat, pred glavnim vhodom pa poštni nabiralnik. V glavni avli bolnišnice je tudi kiosk, kjer lahko kupite dnevne časopise in revije.
  • Bolnišnica ima v kletnih prostorih pod glavno avlo bolnišnično kapelo, ki je odprta vsak dan med 11. in 20. uro. Željo po obisku duhovnika sporočite oddelčnemu zdravstvenemu osebju.


Želimo vam dobro počutje v bolnišnici in čim hitrejše okrevanje!


S hišnim redom Otroškega oddelka in Otroškega oddelka kirurških strok se lahko seznanite na spodnjih povezavah.

Hišni red otroškega oddelka

Hišni red otroškega oddelka kirurških strok