Nadstandardna nastanitev, spremstvo otroka

Nadstandardna namestitev
V Splošni bolnišnici Celje smo uredili 21 nadstandardnih bolniških sob, s katerimi lahko našim pacientom ponudimo ugodnejše bivanjske razmere. Sobe so enoposteljne, opremljene s televizijskim sprejemnikom ter večina tudi s telefonom. Večina nadstandardnih sob ima tudi lastne sanitarije. Nekaj nadstandardnih sob je lahko dvoposteljnih, tako, da lahko v njih z bolnikom prenoči tudi njegov svojec.

Nadstandardne sobe ima 12 bolniških oddelkov, in sicer Ginekološko porodniški oddelek, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, Travmatološki oddelek, Urološki oddelek, Otroški oddelek, Otroški oddelek kirurških strok, Nevrološki oddelek, Kardiološki oddelek, Oddelek za plastično in rekonsturktivno kirurgijo ter kirurgijo roke, Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.

Bivanje v nadstandardni bolniški sobi lahko bolniki plačajo z nadstandardnim zavarovanjem pri kateri izmed zavarovalnic, ki ponujajo tovrstna zavarovanja ali pa s plačilom oz. doplačilom nadstandarda. Cene oz. doplačila za samoplačnike nadstandardne sobe se gibljejo od 10,50 eur do 17,50 eur dnevno, odvisno od opremljenosti sobe (ali ima lastne sanitarije in/ali telefon).

Bivanje v nadstandardni sobi zavarovancu oz. samoplačniku zagotavlja boljši bivanjski standard, dodatno nemedicinsko nego in možnost izbire hrane v okviru predpisane diete.
 
Če na oddelku, kjer se zdravi bolnik z nadstandardnim zavarovanjem, ni proste nadstandardne sobe, poiščemo možnost nastanitve tega bolnika v nadstandardni sobi bližnjega oddelka. Vse informacije v zvezi z nadstandardnimi sobami bolniki dobijo na bolniških oddelkih.

Spremstvo otroka

V "Magni charti" otrokovih pravic, sprejeti v evropskem parlamentu v Strassbourgu leta 1988, je zapisano, da je ena izmed osnovnih pravic hospitaliziranih otrok pravica spremstva staršev v bolnišnici vselej, ko je to v interesu otroka. V Splošni bolnišnici Celje smo se s sprejetjem Magne Charte zavezali, da bomo staršem v največji možni meri poskusili zagotoviti možnosti za sobivanje s hospitaliziranim otrokom, da jih bomo k sobivanju vzpodbujali ter jih ustrezno usmerjali v njihovi skrbi in negi otroka.

Na oddelkih, na katerih se zdravijo bolni otroci, imamo zato sicer omejeno število dodatnih ležišč. Sobivanje ob bolnem otroku omogočimo enemu od staršev oziroma svojcev.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki med drugim določajo vrste pravic v specialistični ambulantni, bolnišnični in terciarni dejavnosti priznavajo sobivanje v bolnišnici kot pravico enemu od staršev bolnega otroka do starosti vključno 5 let ter enemu od staršev otrok z nekaterimi nevrološkimi obolenji, razvojnimi motnjami,... (več informacij dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Vsi ostali spremljevalci otrok morajo stroške sobivanja v bolnišnici poravnati sami. Poravnate jih ob odpustu iz bolnišnice. Cene nemedicinskih oskrbnih dni za spremljevalce otrok so:
 

Vrsta storitve

Cena v Eur/dan

z DDV

Nočitev z zajtrkom 12,50
Nočitev z večerjo 13,00
Polni penzion 20,00
Polpenzion (zajtrk in večerja) 16,00
Polpenzion (zajtrk in kosilo) 16,50
Polpenzion (kosilo in večerja) 18,50
Nočitev brez obrokov hrane 8,50


V času bivanja v bolnišnici vas prosimo, da upoštevate hišni red in nekatere druge zahteve, ter da bolniško sobo zapuščate v čim manjši možni meri. Oddelek lahko zapustite le v nujnem primeru, najdlje do 19.00 ure. O tem morate obvestiti sobno sestro. Ti ukrepi so potrebni zato, da bi čim manj prihajali v stik z drugimi bolniki in širšim okoljem ter tako morda svojega bolnega otroka dodatno okužili. Iz istega razloga vas še posebej opozarjamo na dosledno higieno rok, saj se prav z nečistimi rokami prenese največ klic. Prav tako vas prosimo, da otrokom v bolnišnico ne prinašate hrane brez posveta z medicinsko sestro, saj so pri mnogih boleznih predpisane diete, včasih pa je tudi potrebno, da je otrok tešč zaradi diagnostičnih preiskav. Še posebej odsvetujemo sladkarije in žvečilni gumi.

Občasno imamo zaradi večjega števila bolnikov na oddelku tudi prostorsko stisko. V takih primerih vam ne moremo zagotoviti, da boste lahko z otrokom v sobi sami. Vendar pa pri namestitvi več bolnikov v sobi dosledno upoštevamo higiensko epidemiološka načela, tako da otrok ni izpostavljen novi okužbi. Če v bolniški sobi ni sanitarij, vam bo navodila o tem dala medicinska sestra. Svetujemo vam, da obiske ostalih svojcev sami omejite, saj bolnega otroka utrujajo in ga izpostavijo možnosti dodatnih okužb.

Želimo si, da bi vaš otrok z vašo in našo pomočjo čim prej ozdravel!