Pohvale in pritožbe

Zaposleni v Splošni bolnišnici Celje si prizadevamo, da bi bili naši pacienti in njihovi svojci z zdravstveno obravnavo in bivanjem v bolnišnici zadovoljni.

Na vsakem bolnišničnem oddelku je knjiga pohval in pritožb, kjer zbiramo mnenja, pohvale, pobude, pripombe in pritožbe. Tako pridobljene informacije omogočajo stalno nadgrajevanje in izboljševanje našega dela, zato vam bomo zanje hvaležni. 

Pošljete nam jih lahko tudi na e-naslov: pohvale@sb-celje.si 

 


Če imate pritožbe zoper strokovnost, izvajanje procesov zdravljenja ali odnos delavcev naše bolnišnice in odgovora niste dobili pri svojem sobnem zdravniku ali predstojniku oddelka na katerem se zdravite oziroma ste se zdravili, se obrnite na Urad za pritožbe. Ta ima sedež v pravni službi, bolniki in njihovi svojci pa lahko pritožbe podajo pisno ali ustno. Ustno v času uradnih ur, pisno pa po pošti ali preko elektronskega obrazca, ki ga skupaj s podrobnejšimi informacijami o delovanju urada najdete na naslednji povezavi - Urad za pritožbe.