Preprečevanje korupcije v SBC

Preprečevanje korupcije v Splošni bolnišnici Celje
Spoštovani obiskovalci,

V Splošni bolnišnici Celje si prizadevamo, da v našem organizacijskem okolju ugotovimo vzroke, pojave in razloge, ki bi lahko privedli do hotenih ali nehotenih kršitev dolžnega ravnanja, zaradi katerih ljudje navadno menijo, da je neka institucija koruptivna. Mnenja pa smo, da je s celovitim, dobro načrtovanim in poenotenim pristopom mogoče vzroke za različne kršitve dolžnega ravnanja učinkoviteje odpravljati in obvladovati.

Obveščamo vas, da imate možnost, da sodelujete ter aktivno prispevete pri našem načrtu za dosego ciljev načrta integritete, in sicer lahko na:

-    elektronski naslov: integriteta@sb-celje.si ali
-    s pisemsko pošiljko na naslov: »ZAUPNO-NE ODPIRAJ«, Skrbnik načrta integitete SB Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

pošljete vaše predloge, kako omejiti vsa tveganja v zvezi s korupcijo, navzkrižjem interesov. Na omenjena naslova lahko prijavite tudi vsa morebitna koruptivna dejanja, ki jih zaznate v Splošni bolnišnici Celje.