Neposredni dostop

Neposredni dostop
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij  Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se oglasite v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje v pravni službi in sicer vsak ponedeljek od 9. do 10. ure in od 14. do 15. ure.
Na svetovnem spletu so dostopne naslednje informacije javnega značaja:
- prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu,
- programi, strategije, stališča, mnenja, študije in druge posebne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa,
- predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa,
- vse objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
- podatki o upravnih storitvah,
- druge informacije javnega značaja.
Te informacije so brezplačno dostopne na spletni strani Splošne bolnišnice Celje z naslovom: http://www.sb-celje.si. Uporabniki do portala pridejo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)