Osnovni podatki o katalogu

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Splošna bolnišnica Celje
Odgovorna uradna oseba dr. Dragan Kovačić, dr. med., v.d. direktorja
Datum prve objave kataloga februar 2005
Datum zadnje spremembe 16. februar 2018
Katalog je dostopen na spletnem mestu http://www.sb-celje.si/
Druge oblike dokumenta Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen v pravni službi Splošne bolnišnice Celje vsak delavnik od 7.00 do 15.00.