Osnovni podatki o katalogu

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Splošna bolnišnica Celje
Odgovorna uradna oseba mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica
Datum prve objave kataloga februar 2005
Datum zadnje spremembe 28. april 2021
Katalog je dostopen na spletnem mestu http://www.sb-celje.si/
Druge oblike dokumenta Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen v pravni službi Splošne bolnišnice Celje vsak delavnik od 7.00 do 15.00.