Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba

Mag. Margareta Guček Zakošek, direktorica
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
telefon: 03/ 423 30 30
telefax: 03/ 423 36 66
e- mail: info@sb-celje.si 

Katja Ramšak, univ. dipl. ekon.
Pravna služba
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
telefon:03/ 423 30 36
e-mail: katja.ramsak@sb-celje.si 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)