Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Ime: Bolnišnični informacijski sistem
Namen: Administrativno spremljanje bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja bolnikov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje inštitucije
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Poslovni informacijski sistem
Namen: Materialno in finančno-računovodsko poslovanje Splošne bolnišnice Celje
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Ambulantno-specialistični informacijski sistem
Namen: Administrativno spremljanje bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja bolnikov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje inštitucije
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Kadrovski informacijski sistem
Namen: Upravljanje s kadri
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Dnevna evidenca prisotnosti na delu z obračunom plač
Namen: Evidentiranje prisotnosti na delu in obračun plač
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Laboratorijski informacijski sistem z naročanjem preiskav
Namen: Podpora naročanju laboratorijskih preiskav
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime:Evidenca osnovnih sredstev
Namen: Upravljanje z osnovnimi sredstvi
Način pridobivanja podatkov: Javno dostopna evidenca
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Lekarniški informacijski sistem
Namen: Podpora procesu zdravljenja
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

Ime: Transfuzijski informacijski sistem
Namen: Podpora procesu zdravljenja
Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Celje za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.


Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)