Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 1. informacija o plačah zaposlenih
2. imena in priimki oseb z najvišjimi plačami v zavodu
3. informacije o čakalnih dobah
4. število vloženih in rešenih primerov pritožb pacientov
5. izkoriščenost operacijske dvorane
6. višina odškodnin, izplačanih zaradi napak pri zdravljenju
7. Svet zavoda, razpisi (direktor, strokovni direktor)
8. robotska kirurgija
9. informacije o javnih naročilih
10. informacije o cenah storitev za samoplačnike

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)