Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Strateški in programski dokumenti

Naslov:Vloga za priznanje RS poslovno odličnost za leto 1999
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne

Naslov: Vloga za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2000
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne

Naslov: Ocena uspešnosti poslovanja Splošne bolnišnice Celje, Center za mednarodno konkurenčnost
Oblika: Tiskana in elektronska
Objava na spletni strani: Ne

Letni finančni načrti poslovanja Splošne bolnišnice Celje
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Da - povezava

 

Naslov: Strateški razvojni program Splošne bolnišnice Celje 2019 - 2025
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Da - povezava

Poročila o delu in druga poročilaLetna poročila o poslovanju Splošne bolnišnice Celje
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Da - povezava

Letna strokovna poročila Splošne bolnišnice Celje
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne


Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)