Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Splošna bolnišnica Celje vodi:
- postopek prve obravnave kršitve pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah,
- odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)