Namenu smo predali nov septični OP blok

22. 03. 2013 ob 15:25
V petek, 22. 3. 2013 smo slovesno predali namenu nov septični OP blok, ki je del zaključenega sklopa investicij, ki so bile načrtovane kot pripravljalna dela za nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje.

Gre za gradbeno in obrtniško ureditev operacijskih dvoran septičnega operacijskega bloka ter nabavo opreme zanje, za nakup opreme za ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo, posodobitev Centralne sterilizacije in ureditev zaklonišč. Vrednost teh investicij je 1,87 mio evrov, financirala pa so se iz sredstev Ministrstva za zdravje. Trak je v prostorih novega septičnega OP bloka, ki je največja investicija tega sklopa, simbolično prerezala državna sekretarka Ministrstva za zdravje Brigita Čokl.

Nov septični OP blok je zasnovan kot samostojna enota in izpolnjuje temeljne zahteve za operacijske prostore. Na skupni površini 325 m2 sta dve operacijski dvorani. Operacijska dvorana 1 bo namenjena predvsem za posege v lokalni anesteziji, vendar izpolnjuje tudi vse pogoje za posege v splošni anesteziji. Operacijska dvorana 2 pa bo namenjena za opravljanje operacij v splošni anesteziji. V njej je vsa potrebna oprema za vse vrste posegov s področja splošne kirurgije. V sklop septičnega OP bloka sodi tudi prebujevalnica. V njej je predvidena sočasna namestitev štirih bolnikov. Ker je prebujevalnica zunanjega tipa in je nadzorno osebje ločeno od ostalega osebja septičnega OP bloka, bomo vanjo, po potrebi, lahko namestili tudi bolnike iz Urgentnega oddelka, pri katerih bodo opravljeni posegi v splošni anesteziji v mavčarni, oz. bolnike, ki potrebujejo nadzor tudi pred posegi. S tem, kot tudi z videonadzorom čakalnice pred Operacijsko dvorano 1, bomo izboljšali varnost naših bolnikov. Ureditev septičnega OP bloka z opremo je vredna približno 1,05 mio evrov.